ސްވިޓްޒަލަންޑް: އޮތީ ތަޖުރިބާ ހޯދުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހިފައި

ތުރުކީ: ކުޅުންތެރިން މޮޅަސް، ހަމަނުޖެހޭ ޓީމެއް

ޔުކްރެއިން: ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް އައުކޮށްދީ ދުނިޔެއަށް މެސެޖެއް ދޭނެ

ނަތީޖާ ދިމާކުރާ އެތް ބުރަވަނީ ޖަރުމަން މޮޅުވާނެ ކަމަށް!

ޖަރުމަނުގައި ސްކޮޓްލަންޑް ސަޕޯޓަރުންގެ ނުފޫޒު!

ޔޫރޯފޯރި ސައިކަލް ބުރު މާދަމާ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު; ފަށާނީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުން

ސްލޮވާކިއާ: ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ މާ ޑިފެންސިވް ޓީމެއް ކަމަށް

ސްލޮވީނިއާ: ތަފާތު ދައްކަފާނެ ހުނަރުވެރި ޓީމެއް

ބެލިންހަމަށް އިނގިރޭސިންގެ އުއްމީދުތައް ހާސިލުކޮށްދެވޭނެ!

« 1 2 3 4 5 6 7