ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ އަށް ފުރުޞަތެއް ނުދީ މޮޅުވެ، ސްވިޒަރލެންޑް ކްއާޓާ ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ އަށް މޮޅީ ސޯމާތަ؟ ޑޮނަރޫމާތަ؟

އިޓަލީގެ ދިފާއީ ފާރުގައި ރެނދުލައިފި، ސްވިސްގެ އިތުބާރު ބޮޑު

ޕެނަލްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރީން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ޔަކީން

ބަލިނުވެ، ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ނިންމާލެވުމުން އުފާވޭ: ޔަކީން

ޖަރުމަނާއެކު ސްވިޓްޒަލަންޑް ދެވަނަ ބުރަށް

ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ބޭނުންވާ ފަދަ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުނު: ޔަކީން

ހަންގޭރީއަށްވުރެ ސްކޮޓްލަންޑުން އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރުވި: ޔަކީން

ސްވިޓްޒަލަންޑާއި ސްކޮޓްލަންޑް އެއްވަރު

« 1 2