އައިއައިޓީއެމް 2018ގެ ބެންގަލޫރ އެޑިޝަންގައި ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލަކްސް ސައުތް އަރި އެޓޯލް ރިސޯޓުން ކަނޑުއަޑީގެ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އެއްބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޢާމްދަނީއެއް

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މެލޭޝިއާގެ އެސް.އެމް.އީ ބޭންކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާނީ

އެސްޓީއޯއިން ތިނަދޫގައި ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން، އެޗްޑީއެފްސީގައި އިތުރު 30މިލިއަން އިންވެސްޓްކުރަނީ

ޓެކުހާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 20.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން މީރާއިން ޖީއެމްއާރަށް އަންގައިފި

މިއަހަރުގެ ކުންމިން ފެއަރގައި ދިވެހި 4 ފަރާތެއް ބައިވެރިވާނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 243 244