މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙަ ދަމަހައްޓަން ޢިރާޤުގެ އަލް-ސުދާނީ ގޮވައިލައްވައިފި

ސުލަވެސީގެ ބިންގަނޑު ކެނޑި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އީރާނަށް ރައްދު ޙަމަލާ ދިނުމުގައި އެމެރިކާއިން ބައިވެރި ނުވާނެ

ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޙަމަލާދީ ތުރުކީވިލާތުގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޒަޚަމުކޮށްލައިފި

ހުރްމުޛް ކަނޑުން ދަތުރުކުރި ޔަހޫދީންގެ އާގުބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

300 މިސައިލާއި ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން އީރާނުން ޔަހޫދީ އިސްރާއީލަށް ޙަމަލާދީފި

ޖީ7ން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޔަހޫދީންގެ ހަމަލާތަކަށް ވައިގެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލުމާ ދެކޮޅަށް އީރާނުން ޤައުމުތަކަށް އިންޒާރު ދީފި

އީރާނުން އިސްރާއީލަށް ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1039 1040