މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސާބިއާއިން ސްލޮވީނިއާ ރޮއްވާލައިފި

އަހަރެމެންގެ 11 ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަނި ނުވާނެ: ސްލޮވީނިއާ ކޯޗު

ގަދަ ހިފުމެއް، އެކަމަކު މޮޅުވެގެން ދެވަނަ ބުރަށް ނުދެވޭނެ

ދެ ހާފު ފެނުނީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް، މިއީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް: ކެކް

ޑެންމާކާއި ސްލޮވީނިއާއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް!

އެންމެ ފޯމުގައި ކުޅޭއިރު ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރެވިދާނެ: ކެކް

ޑެންމާކް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ދަށަށް، ސްލޮވީނިއާ ހިތްވަރުކުރާނެ

ސްލޮވީނިއާ: ތަފާތު ދައްކަފާނެ ހުނަރުވެރި ޓީމެއް