"މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ" މިމަހު 18ގައި

ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަޙައްދުގައި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރާނަން - އަމީން

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި

މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރުން މިހާތަނަށް ހަތަރު ހާހެއްހާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެވިއްޖެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ޝީއިން 18 މެންޓަލް ހެލްތް އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީންކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޑުފޮއްޓާއި ނޭވާލާހޮޅީގެ ކެންސަރ ޓިއުމަރއެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނަގައިފި

ލޭ ދިޔާކުރާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ފަށައިފި

އަތޮޅުތަކުގައި ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ކާޑިއެކް ސެންޓަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި، ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123 124