ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނަސް ޕޯޗުގަލްގެ ބަލިފައި ޖޯޖިއާއަށް އެނގޭ

މި މުބާރާތުން ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނެތް: ސަންޔޯލް

ޗެކް ރިޕަބްލިކާއި ޖޯޖިއާ އެއްވަރުވެ، އަނެއް މެޗުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލަން ޖެހިއްޖެ

ޗެކް ރިޕަބްލިކާއި ޖޯޖިއާ: ދެބައި މީހުން ނުކުންނަނީ އެއް އަމާޒަކަށް

މަދުވީ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ: ޖޯޖިއާގެ ކޯޗު

ޖޯޖިއާ އަތުން ތުރުކީ މޮޅުކޮށްދިނީ 19 އަހަރުގެ ގުލާ

ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް: ޖޯޖިއާ ކޯޗު

ޖޯޖިއާއިން މެޗު ސިޔާސީ ކުރަނީ، ތުރުކީގެ އުއްމީދު މަތިވެރި

ޖޯޖިއާ: ޔޫރޯއިން ފެންނާނެ އެންމެ ބަލި ޓީމަށް ވެދާނެ