ޒަމާނީ 4 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ހަތަރު ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އަރުވައިފި

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށާއި ޗައިނާއަށް ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ

ޕީޕީއެމަށް ދޭންޖެހޭ 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފި

ފެށޭ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ލިބޭނެ - ނަޝީދު

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އެމްޑީޕީގެ ވަފްދާއި އެކު ނާއިބު ރައީސްވެސް ލަންކާގައި

މާލީ އިނާޔަތްތަކުން ބައެއް އުނިކުރެއްވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 435 436