ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އަޅާނެ ބިން ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ދިރާސީ އަހަރު ފެށުން ޖެނުއަރީއަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިމާމުންނަށް ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހަކަށް

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ޕްރިންސިޕަލަކަށް

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޙާއްސަ ލެބެއް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައިވެސް ހުޅުވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފެބްރުއަރީމަހު ބާއްވަނީ

ޓެކްނިކަލް ކޯސްތަކުގައި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 273 274