ކްއާޓާ ފައިނަލްގެ ބޮޑު ދެ މެޗު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

ނެދަލޭންޑްސް އިން ޖަރުމަނަށް ގެނައި ގޮދަޑި އާއި ވެގްހޯސްޓްގެ ބާލީސް!

އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިއްމީ މެޗުގެ ނަތީޖާ: ކޫމަން

ރޮމޭނިޔާ ބަލިކޮށް، ނެދަލެންޑްސް ކްއާޓާ ފައިނަލަށް

ދިފާއީ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ބޯ ބުރިކޮށްފައި ތިބި ކުކުޅުތަކެއް ފަދައިން

ނެދަލެންޑްސް އިން ނިކުންނާނީ ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެ މޮޅުވާން: ކޫމަން

ނެދަލަންޑްސް މެޗު ފެށީ ގޯސްކޮށް، އިދިކޮޅު ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަކޮށްދިން: ކޫމަން

ފްރާންސާއި ނެދަލަންޑްސް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ އޮސްޓްރިއާއަށް

އޮސްޓްރިއާ ކުޅެނީ ރަގްނިކް ބޯލް، ނެދަލަންޑްސް ކުޅެނީ ކޫމަން ބޯލް

« 1 2 3