އެމްބާޕޭ އާއި ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންގެ ދައްކާ ސިޔާސީ ވާހަކަ!

ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނު: ސްޓައިލް އެއްގޮތް އެއް މާބަނޑު ދެ ޓީމު ފައިނަލަކަށް

ރޮނާލްޑޯ އާއި އެމްބާޕޭގެ ކުރިމަތިލުން، ދަތިވާނީ ދިފާއު ފޫއަޅުވާލަން؟

އެއްކޮޅަށް މާބޮޑަށް ބުރަވާނެ މެޗެއް ނޫން މިއީ: ޑެޝޯމްޕްސް

ކްއާޓާ ފައިނަލްގެ ބޮޑު ދެ މެޗު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެގެން މެޗެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވޭނެ: ޑެޝޯމްޕްސް

ފަހު ވަގުތު ބެލްޖިއަމް ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން ފްރާންސް ކްއާޓާ ފައިނަލަށް

އެމްބާއޭ އަށް މާސްކް ކަމަކުނުދިޔަ، ނޭފަތްމަތީ ޖަހާފާނެތީވެ ބިރުގަނޭ!

މިއީ މުބާރާތުގެ އައު މަރުހަލާއެއް، އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ: ޑެޝޯމްޕްސް

« 1 2 3