ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން އަކީ ކޮންތަނެއް؟

އިނގިރޭސި - ސްޕޭން ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ ބޯޅަ އަކީ ކޮބާ؟

ހިޔާލީ ވާހަކަތަކަކީ އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ އެއްޗެއް ނޫން: ސައުތުގޭޓް

ސްޓޯންސް ހުރީ މުޅި އިންގްލެންޑަށްޓަކައި ޔޫރޯގެ ތަށި އުފުލާލުމުގެ އުއްމީދުގައި

އުނދަގޫވިޔަސް ބޭނުމީ ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް: ސައުތުގޭޓް

ފަހު މިނިޓްގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ، އިންގްލެންޑް ފައިނަލަށް

އިންގްލެންޑްގެ ކުރީ މެޗަށްވުރެ އިތުރު ހަރުފަތެއް މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ: ސައުތުގޭޓް

އިންގްލެންޑްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް މެޗު ބެލުމަށް 17 ހާސް ޕައުންޑަށް ޓިކެޓް ގަންނަން ޖެހިދާނެ: ރިޕޯޓް

ސަންޗޯގެ ހާއްސަ ޝުކުރާއި ތައުރީފު ސަކާ އަށް

« 1 2 3 4 5