ޓޯނޭ، މަދުން ކުޅެން ފުރުޞަތު ލިބުނަސް ޓީމަށް އެހީތެރިވާން ތައްޔާރު!

ޔޫރޯ 2024: ކުއާޓާގެ ވަރުގަދަ ދެ މެޗުގެ އޮފިޝަލުންނަށް މައިކަލް އޮލިވާ އާއި އެންތަނީ ޓޭލާ

ޖަރުމަނުން ތަށި ނޫން އެއްޗެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ކްރޫސް

ތުރުކީ އަށް މޮޅުވެވުނީ އެންމެން އެއްރޫޚެއްގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން: މޮންޓެލާ

އެނބުރި އޮސްޓްރިއާއަށް ދާންޖެހުން ގަބޫލުކުރަން ދަތި: ރަންގްނިކް

ކްއާޓާ ފައިނަލްގެ ބޮޑު ދެ މެޗު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

ނެދަލޭންޑްސް އިން ޖަރުމަނަށް ގެނައި ގޮދަޑި އާއި ވެގްހޯސްޓްގެ ބާލީސް!

އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިއްމީ މެޗުގެ ނަތީޖާ: ކޫމަން

ޑިފެންޑަރ މެރިހް ދެމިރާލްގެ ދެ ލަނޑުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިކޮށް، ތުރުކީ ކްއާޓާ އަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 41 42