އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވެނިވި ކުދިންގެ %56 ތިބީ ވަޒީފާގައި

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖިމް އިކުއިޕްމެންޓްތަކެއް ސިފައިންނަށް

ކުނި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީއެއް އެކުލަވާލަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއަށް ސައުދީ ސަފީރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން އާ މަތިންދާބޯޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ޓްރެވަލް ޕާޓްނަރަކަށް "މޯލްޑިވިއަން"

ރާއްޖޭގެ 112 ސްކޫލެއްގައި ނެޝަނަލް އެސެސްމަންޓް ފަށައިފި

އުރީދޫ އަށް 'މޯބައިލް މަނީ' ތައާރަފް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެ

އެމްޓީސީސީން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުފައްދަވައިފި

އެމްޓީސީސީއިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑްދީފި

ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ކ. އަތޮޅުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

މާލޭގެ ގެއެއްގެ 9ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ދިރާގުން 3G ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދީފި

އެމް.ޓީ.ސީ.ޕީގެ ދަށުން ހިންގި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ލައިފް ސަޕޯޓް ފާމަސީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވުން

"ޑިމޮކްރަސީ ވީކް"ގައި 2472 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާނެ - އީސީ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12