އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިހަވަންދޫގެ ފެންހޮޅިތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

4400 ޑޮކްޓަރުން ޙައްޖު ދުވަހު ޙައްޖާޖީންނަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދެނީ

އަޑިއަށްދިޔަ ފެރީން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު އަދި ޔަގީނެއް ނުވޭ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ޖަލެއް ޤާއިމް ކުރަނީ

43 މީހުންނާއެކު ނެރުމައްޗަށް އެރި ލޯންޗް ފުންކޮށްފި

ޤައިދީން މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް އަހުލުވެރި މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

2016 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ފަށާ ކޯސްތައް އިއުލާނުކޮށްފި

4 ސްކޫލެއްގައި ކްލާސްރޫމް އިތުރު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕީނަލް ކޯޑު ޓްރެއިނަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެމްބެސަޑަރުން ތައްޔާރުކުރަނީ

އެޗްޑީއެފްސީ އިން ކަސްޓަމްސް ގެ ފްލެޓްތަކަށް ފައިނޭންސް ކުރަނީ

ބޮޑުފޮޅުދޫ މަދަރުސާއަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކޫލެއް ޔުނިވަސިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭ - ޗާންސެލަރ

ޤައުމީ އިނާމާއި ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެންޑީއެފް އަށް އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

3 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 55.3 މިލިއަން ރުފިޔާ

އުރީދޫއިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޑިފިބްރިލޭޓާގެ 6 މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި

އިންތިޚާބުތަކަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރަނީ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »