އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

ޢަރަބިއްޔާގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މާއިޝާ

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ސެމިނަރ ފަށައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 16 މުވައްޒަފަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސްކޮލާޝިޕް

އޭޑީކޭ އެކްރެޑިޓްކުރުން އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕެންޝަން ފަންޑުން ގެދޮރު ގަތުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

3 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 2 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، އިންޕޮމޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނީ އެންމެންގެ މަސައްކަތުން"

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން އޭސީސީއިން ކޯހެއް ހިންގަނީ

ބޭރަށް ހިންގުމުގެ 1500އެއްހާ ކޭސް މިފަހަކަށް އައިސް ރިޕޯޓް ކުރެވޭ

އުނގޫފާރު މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދެކުނަށާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް

ކާށިދޫގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ބިނާކުރުމުގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކޮންކަހަލަ ސައިކަލެއް؟

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ޕެންޝަން ފައިސާއިން މިހާރު ގެ ގަނެވޭނެ

ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި 2 ބުރީގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އަޅަނީ

ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ ވޯލްޑް ފެސްޓް 2016 ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12