އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގޭގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

އެއްބައިވަންތަކަމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ރައީސް ޢީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު މާލޭގެ 4 ސަރަހައްދެއްގައި

ހައިކޯޓްގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޝުޖާޢު އުޘްމާން އައްޔަންކޮށްފި

ކުރިއަށްއޮތް 3 ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އުޅަނދުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލުމަށް ސިފައިން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެން ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު ފޯމް ލައިފި

ބްރިޖް މަތީގައި ކައިވެނިކުރަން ހުޅުވާލުމުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭ ޢިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް، އަމާންކަން ނަގާލަން ރާވަމުންދާތީ ސިފައިން ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައި

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފޯމް ފުރުމަށް ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވެދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު ހާމަކުރުމަށް ކެމްޕެއިން ލޯގޯއާ އެއްގޮތަށް އެތުރިލައިފި

އޭއައިބީޑީގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ ވައިސް ޗެއަރ އަކަށް ޕީއެސްއެމް އިންތިޚާބުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީނަކީ ޕީޕީއެމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ލީޑަރު - ޢަބްދުއްރަޙީމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އުވާލަން އުޅެނީ މިނިވަންކަން ނަގާލަން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

އެމްއެންޑީއެފް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ސަބަބު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓްގައި "ނައިޓް ކޯޓް" ތަޢާރަފްކުރަނީ

މިނިވަންދުވަހުގެ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް މާދަމާރެޔަށް ފަސްކޮށްފި

މޫޑީސްއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ބީ-2 ގައި ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43