އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

އެމްއެންޑީއެފް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެން ފަށައިފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ގުރައިދޫ ބަނދަރާއި، ރައްކާތެރި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 2 ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ފަށަން ޖެހިފައި

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ޢަލީ ހަމީދަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު ގެއްލިއްޖެ

މަޓާޓޯގެ ޕާރޓްނަރަކަށް މައިބަންޕް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި

ރާޅުގުޑި ކައިޓް ފެސްޓިވަލްގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމްގެ މޯލްޑިވްސް ޓީވީ ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެންޑް ކަސްޓަމަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑްސްގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމް ހަމަޖައްސައިފި

މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމްގެ މޯލްޑިވްސް ޓީވީ

އެޗް.ޑީ.ސީއާއި، ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން ބަދަލުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާނީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް - އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރ 23 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ސަބްސިޑަރީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޤުރުޢާން މުބާރާތް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ޤައިދީން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - ހޯމް މިނިސްޓްރީ

2 ރެއިން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ލައިސެންސް ދޫކޮށްފި މާދަމާރޭވެސް މި ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނެ

ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ނަހަދާ އެއްވެސް ޒުވާނަކަށް ލައިސެންސް ނުދޭނެ

ފަނޑިޔާރުން ގަންނަން އުޅުނީ 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފްލެޓްތަކެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43