މުހައްމަދު ރިފްއަތު

872 ލިޔުން

އަންނަ އަހަރު ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ އަންހެން މުބާރާތް ރާއްޖެގައި ބާއްވަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

އަންހެން ކްރިކެޓު ކުރިއެރުވުމަށް އައިސީސީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ - އަފްލާހް

ކުޅިވަރު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އަމަލީ ގޮތުން ދަނޑަށް ނިނުންނަން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް

ޓީމް އޮތީ ވަރަށް ފޯމްގަ، ބޭނުންވަނީ ރަން މެޑަލް - ރަނޭޝް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ތަކެއް ރާއްޖޭގަ

ގުއާމް އަމިއްލަ ގައުމްގައި ބަލިކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ދިރާސާތައް ދަނީ ކުރަމުން - އަހުމަދު ޝާކިރު

އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުން ދިވެހިން ފަހުރުވެރިވާފަދަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާނެ - ކޯޗު ސާޖިދު

އައިއޯއައިޖީއަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ - ކޯޗް ސެގާޓް

ސްރީ ލަންކާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ހާއްސަ ވޮލީ މެޗް ފޯރިގަދަ ކުރަނީ

އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ދެއްކޭކަށް ނެތް، ބޭނުންވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދަން - ކެޕްޓަން ހުޒާމް

ރައީސްގެ އީދު ޗުއްޓީ ކުރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ވޮލީ ޓީމްގެ މެޗްތައް ބެއްލެވުމަށް!

ކޯޗް ސާޖިދު ވޮލީ ޓީމްއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި - ކެޕްޓަން ހުޒާމް

މިއީ ފެންވަރު ދައްކާލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް - ވިޝާމް

ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ވާދަކުރާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ފޯރިގަދަ ކުރަން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ!

2023ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީއަށް މަސައްކަތް ފަށައިފިން - މޫސަ

އެންބީއޭގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމްގެ ކޯޗް ފިލް ހޭންޑީގެ ތަމްރީންތަކެއް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ވޯލްޑް ހޯޕްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންވީ ގައުމްއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދޭން - ދީމާ

މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 43 44