މުހައްމަދު ރިފްއަތު

871 ލިޔުން

މޯރީޝަސްގައި މެޗްތަކެއް ކުޅެލަން ލިބުމަކީ އައިއޯއައިޖީން މެޑަލް ހޯދަން ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް - އަޖުފާން

ވީއޭއެމްގެ އެކްސްކޯގެ މަގާމް ޖަލީލް ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިޔާގެ މުބާރާތަކަށް ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްއެއް އެކުލަވާލަނީ

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ނިއުގެ ޖާގަ އެހެން ޓީމަކަށް ނުދޭން ނިންމައިފި

ސާއިދާއިއެކު އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރާ އެތްލެޓިކްސް ސްކޮޑް އިޢުލާންކޮށްފި

ރަމަޟާން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ވައިޓް ޓީމް ހޯދައިފި

ރާއްޖެއަށް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސިދާ ފުރުސަތު ގެއްލިދާނެ - އަބްދުﷲ ޝިބާޢު

ޖޫނިއަރ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސްޓީމެޗް ހަމަޖައްސައިފި

މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި މަޝްޢޫތައް ހިމެނުމަށް ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރަނީ

50 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރަނީ

ދަނޑުތަށް އަޅާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް - މަހުލޫފް

5 އަހަރުތެރޭ 25 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އަޅާނެ - މަހުލޫފް

އެފްއޭއެމުން ފުޓްބޯޅަ މެޑިސިން ކޯހެއް ފަށައިފި

ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ދައިރާ ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ - ޝާޒްލީ

ނެޓްބޯޅަ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ - ފަޒްނާ

ކުލަބް މޯލްޑިވްސް މިއަހަރު ވަރަށް ކާމިޔާބު - އަހުމަދު ގާސިމް

ދިވެހި ކޯޗުންނަކީ ވަރަށް ގާބިލް ބައެއް - ޝާޒްލީ

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްއަކަށް ގިޔާސް

30/18 ވުމެން ފުޓްސެލް ފިއެސްޓަރގެ ތަށި އެމްޕީއެލުން ދިފާއުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 43 44