މުހައްމަދު ރިފްއަތު

963 ލިޔުން

އައިއޯއައިޖީއަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ - ކޯޗް ސެގާޓް

ސްރީ ލަންކާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ހާއްސަ ވޮލީ މެޗް ފޯރިގަދަ ކުރަނީ

އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ދެއްކޭކަށް ނެތް، ބޭނުންވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދަން - ކެޕްޓަން ހުޒާމް

ރައީސްގެ އީދު ޗުއްޓީ ކުރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ވޮލީ ޓީމްގެ މެޗްތައް ބެއްލެވުމަށް!

ކޯޗް ސާޖިދު ވޮލީ ޓީމްއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި - ކެޕްޓަން ހުޒާމް

މިއީ ފެންވަރު ދައްކާލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް - ވިޝާމް

ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ވާދަކުރާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ފޯރިގަދަ ކުރަން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ!

2023ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީއަށް މަސައްކަތް ފަށައިފިން - މޫސަ

އެންބީއޭގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމްގެ ކޯޗް ފިލް ހޭންޑީގެ ތަމްރީންތަކެއް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ވޯލްޑް ހޯޕްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންވީ ގައުމްއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދޭން - ދީމާ

މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

މާޒިންއަށް ޕީއެސްއެމްއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

ދިމާ އާއި ރަފާއަށް ރަން މެޑަލް، މުއިނާ އާއި ޖުމާނާއަށް ރިހި މެޑަލް

ޓީޓީ އަންހެން ޑަބަލްސްއިން ރަން މެޑަލް އަދި ރިހި މެޑަލްވެސް ރާއްޖެއިން ކަށަވަރުކޮށްފި

އައިއޯއައިޖީ ބީޗް ވޮލީ ފައިނަލްގައި ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ "އިންމަ"!

އައިއޯއައިޖީގައި ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު، ޓީމް އިވެންޓުން ފަހުރުވެރި ރަން މެޑަލް މިއަދު ހޯދައިފި

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކުން އައިއޯއައިޖީ ފަށައިފި

5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3 މެޗް ކުޅެން ރާއްޖެ ތައްޔާރު

ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތުން 3 މެޑަލް

ޗައިނާ އަދި ފިލިޕީންސްއާ އެއް ގުރޫޕެއްގައި ރާއްޖެ ލައްވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49