މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1010 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19، އޭދަފުށި ކްލަސްޓަރ: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 12އަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށި ނުރައްކަލުގައި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ދަތިކަމެއް ނެތް

ބ.ކަމަދޫން ފަތުރުވެރިއަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށިން 6 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނިގެން އޭދަފުށި މޮނިޓަރިންނަށް!

ބ.މާޅޮހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަތުރުވެރިޔާއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހަކު މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާޅޮހަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފި

ބ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން އަނެއްކާވެސް 5 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

އޭދަފުށީގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދަރަވަންދޫ ޖިމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކުރަނީ

ބ.ދަރަވަންދޫގައި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިމަހު ފަހުކޮޅު

ދަރަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު، ރައްޔިތުންގެ އެންމެބޮޑު އުންމީދު

ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ޞިއްހީ ދާއިރާއަށް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއްދީފި

ބ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން 5 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ފަރުވާއަށްފަހު ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީން 15 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ނެތި ކަމަދޫ ރައޔިތުން އުފުލި ތަކުލީފް ނިމުމަކަށް

މާޅޮހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ފެށޭނެ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

1
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 50 51