މުޙައްމަދު ނައުރިފް

783 ލިޔުން

ޅ.މާބިން ހުރާ ނެރުމައްޗަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ދ.މީދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގައި ގައު އެތުމުރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާކުރަތު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރު!

ކުލަބު އޭދަފުށި ކޮލިފައިންގެ ދެވަނަ ބުރަށް

ފަސްވަނަ އަމާން ވެށި މަނަދޫގައި ހުޅުވައިފި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި!

ފުށިދިއްގަރު ފަޅަށް ބާޖަކާއި ޓަގުބޯޓެއް އެރި މައްސަލައިގައި ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ދަނީ

ރާއްޖެއިން މީގެކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ދޫންޏެއް ފެނިއްޖެ

ނާހީ، ކުރިން ވެލާ ގެންގުޅެވުނީތީ ހިތާމަކުރަމުން މިހާރު ވެލާގެ ޙިމާޔަތުގައި!

ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ލެގުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުން ކުލަބު އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

ވެލާ ކަހަނބުގެ ބުރަކަށީގައި "ޓްރެކިން ޑިވައިސް" ހަރުކުރަނީ ކީއްވެ؟

ބ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވ.އަތޮޅުން މަރުވެފައި އޮތް ބޮޑު މަހެއް ފެނިއްޖެ

ނައިފަރު ކަނޑުތޮށްޓަށް މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް އަރައިފި

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ތިން ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބެލެހެއްޓޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް

މަންތާ މޫސުން ފެށިއްޖެ، މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީ 12000 މީހުން

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 39 40