އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3164 ލިޔުން

"އެއް ލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް"

ވަރލްޑްކަޕާއި ދިމާކޮށް ރަޝިއާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

ޕޫލް ތީމް ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިޑު ހުށައެޅުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

ސާފު ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ރަފީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "މަދަރ ކްއީން" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހުންނަށް އާ ޔުނީފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

1

އައި.އެޗް.އާރްއިން ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަހަލް ޖަމިއްޔާއިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން "ލަފުޒު ހޯދަމާ"ގެ ނަމުގައި ގޭމް ފޮތެއް ނެރެފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ދުރުމީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަކީ ރާއްޖެދުން އެންމެ ހީވާގި އަންހެނާ - ނިހާން

ފެބްރުއަރީ 1ގައި އެހެން ވެރިއަކު ހުރިނަމަ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީހީ އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޖޫން މަހު މެޕްސްއިން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިި

ލޯނު ހޯދުމަށް ހުރި ފުރުސަތު ތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭޑީބީއާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރަމަޟާންމަހު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކަށް ފެނަކައޮތީ ތައްޔާރަށް

ބްރިޖްގެ މާލޭ ކޮޅުގެ ތަނބުތައް ގުޅާލައިފި

2

މުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ 10ވަނަ ފިޝްކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ފިޝްކޭމްޕް ދަރިވަރުންނަށް އާ ތަޖުރިބާތަކެއް

ފިޝްކޭމްޕްގެ ދަރިވަރުން ކަނޑުމަތީގެ ޙާދިސާތަކާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކޮށްފި

1 2 ... 141 142 143 144 145 146 147 ... 158 159