އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3313 ލިޔުން

އޮޅުވާލައިގެން ގަރާޖު ސިޓީ ހަދާފައިވާ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމު: ޑރ. ޝަފީޢު

ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް 44 ޓަނުގެ ފިޔާ ހަދިޔާކޮށްދި

މޫސުން ތަންދޭތީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ޒަރޫރީ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު ހައުސިން ކޮމިޓީން ދަނީ ވަޒީރަށް ލަފާ އަރުވަމުން: އީނާސް

ކޮމަންވެލްތްގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޑރ.ޚަލީލު ޖެނީވާއަށް

ވިލިމާލޭގައި އަޅާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރވޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މާބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވެއްޖެނަމަ ފްލައިޓް ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވޭ: އެމްއޭސީއެލް

ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު މިއަދު އިތުރަށް ގަދަ، 6 އަތޮޅަކަށް އޮރެންޖް ސަމާލު

ކުރު މުއްދަތެއް، ބްރިޖްގެ އިތުރު %9 މަސައްކަތް ނިންމައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހި ބީޗްގައި ހުރި ހަޓުތައް ނަގަން އަންގައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރގައި މިއަހަރުވެސް ރާއްޖެ

ޙައްޖުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި، ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިމަހު 31ގައި

"ސީ-ޓު-އެއަރ" ކާގޯ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުދާ ފޮނުވައިފި

7500އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ފަށައިފި

އެސްއީޒެޑްގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއަކަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ނިޒާމެއް

އީސީއިން އެދެނީ ވިހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލާ، ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް

ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާނެ: ރައީސް

އެމްޑީޕީން މެނިފެސްޓޯއަށްވީ އިހުމާލު، ވޯޓު ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

ގުރައިދޫ އަދި ކޮމަންޑޫ އެއަރޕޯޓްގެ ސަރވޭއާއި ޑިޒައިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 165 166