އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3213 ލިޔުން

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަކީ ރާއްޖެދުން އެންމެ ހީވާގި އަންހެނާ - ނިހާން

ފެބްރުއަރީ 1ގައި އެހެން ވެރިއަކު ހުރިނަމަ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީހީ އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޖޫން މަހު މެޕްސްއިން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިި

ލޯނު ހޯދުމަށް ހުރި ފުރުސަތު ތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭޑީބީއާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރަމަޟާންމަހު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކަށް ފެނަކައޮތީ ތައްޔާރަށް

ބްރިޖްގެ މާލޭ ކޮޅުގެ ތަނބުތައް ގުޅާލައިފި

2

މުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ 10ވަނަ ފިޝްކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ފިޝްކޭމްޕް ދަރިވަރުންނަށް އާ ތަޖުރިބާތަކެއް

ފިޝްކޭމްޕްގެ ދަރިވަރުން ކަނޑުމަތީގެ ޙާދިސާތަކާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކޮށްފި

10 ވަނަ ފިޝްކޭމްޕް މ.މުލަކުގައި ފަށައިފި

އާ ފިއުލް ފަރމާއެކު ފްލައިޓްތަކަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދޭނީ ޕައިޕް ލައިނަކުން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ "އައިއެމްޓީއެމް 2018"ފެއާގައި 14 ޤައުމަކުން ބައިވެރިވާނެ

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ވެމްކޯގެ "ކެޕްސް" ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރަނީ

"އައްނޫރުލް މުބީން" ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

"ފަހިދޫ"ބަހުސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޝަހުދާން ކަޓައި އައިޑަލްގެ ގަދަ ފަހެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ތިމަރަފުށީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އުދަ އަރައިފި

އީޔޫގެ ބަޔާނަކީ ނުރައްކަލަކަށް ގޮވާލުން އެއްވެސް ދިވެއްސަކު އިޖާބަނުދޭތި - ސަލަފު

"ބާޒާރުގެ އެންމެ ހެޔޮއަގު" ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ

އިންޝުއަރެންސްއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޚާއްސަ ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފި

1 2 ... 144 145 146 147 148 149 150 ... 160 161