ފާތިމަތު ސާރާ

1208 ލިޔުން

މީރާ މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު އާމްދަނީ 69.6 އިންސައްތަ ދަށަށް

ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއަށް ފައިސާދެއްކި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދީފި

މުޑުވާލިގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

"ސީޑްސްޓާސް ވޯލްޑް" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީބީސީ ޓްރެވަލް ޕާޓްނަރަކަށް ހެރިޓަންސް އާރަށް ރިސޯޓް ހަމަޖައްސައިފި

ރިސޯޓު، ހޮޓާ އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބިމު ކުލި ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފި

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ 40 އިންސައްތަ މަންޒިލް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ފުރަތަމަ 6 މަހު އެމްޓީޑީސީއަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ފުރަތަމަ 6 މަހު ދިރާގަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް އުރީދޫއަށް 953 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ރެޑިސަން ބްލޫ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

3 ވަނަ ކުއަޓަރުގައި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިތައް ދަށްވާނެ

މިއަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއަރ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ޢީދަށް ހެދުން ގަތުން މިފަހަރު ނެތް، ވިޔަފާރިތަކަށް މަޔޫސްކަން

ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، އެސްބީއައިގެ ކަސްޓަމަރުން އިތުރުކުރަނީ

މިފްކޯއިން "ގިތެޔޮ މިރުސް މަސްދަޅު" ބާޒާރަށް ނެރެފި

ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިން އިތުރުކުރާނަން- ރޭމް

1

އިޤްތިޞާދަށް އެހީތެރިވުމަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު އެހީތަައް ފޯރުކޮށްދެނީ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އައިފޯން އެސްއީ ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

1

ޑަބްލިޔުޓީއެމް ފެއަރ ނޮވެމްބަރުގައި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 60 61