މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގެ އެގްޒިބިޝަން ފެށިއްޖެ

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުގެ މަޝްވަރާތައްފަށައިފި

ރަޖަމްކުރުމަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި

ތެޔޮ ހުރިތޯ ދިރާސާކުރުމަށް ބޯހޯލް ތޮރުފާ ބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ

މަލްޓިމީޑިއާގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި

ޗައިނާ ފޯރަމް ސިންގަޕޫރު ފޯރަމަށްވުރެއް ކާމިޔާބުވާނެ - މިނިސްޓަރ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެ ބަލާފާސްކުރަމުން އެބަދޭ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކުންފުނި މިމަހު ފަހުކޮޅު ކަނޑައަޅަނީ

ޝައިހް އިމްރާންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާތައް ވީވަރަކުން ލައިވްކުރާނެ - އެމްޑީ ހަލީލް

ރިޔާސީ ލޯންޗުގެ ތަހްގީގް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރާނެ - ތަރުޖަމާނު

12ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ޑިޒައިނާއި ޓެންޑާ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރީ

އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޤްރުއާން މުބާރާތެއް ގ.ދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވަނީ

މާލޭ ގެއެއްގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ތަހްގީގް ޓީމު މާލެ އަތުވެއްޖެ

މިއަހަރަކީ ޗައިނާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވި އަހަރެއް

ޑރ. މުއިއްޒުގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަ ވެއްޖެ

އައި.އެސް. އިން ދަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލަމުން - ޕޫޓިން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި 5 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21