މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ނަރުހުންވާ ގުރުބާނީއަކީ ގައުމީ ޚިދުމަތެއް - ފާތުމަތު އިބްރާހިމް

ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަކީ ފިންގާ ޕްރިންޓް ހުރި ބަޔަކަށް ހަދަނީ

30 ވަނަ ޤައުމީ ޤްރުއާން މުބާރާތް ރައީސް މައުމޫން ހުޅުވާދެއްވައިފި

ޓްރޭނިންގ އެކަޑަމީ އުފެއްދުމަށް ފަންނީ އެހީ ހޯދަނީ

ޓްރޭނިންގ އެކަޑަމީ އުފެއްދުމަށް އޭއައިބީޑީގެ އެހީ ހޯދަނީ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބައިވެރިވާ މީޑިއާ ސަމިޓްފެށިއްޖެ

އިމްރާނަކަށް މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ - މުއާޒް

މުޅިރާއްޖެ ބަދަލުކުރެވޭވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާއްޖެގެންނަނީ- އަދީބު

30 އަހަރުވުމުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ޕާޓީތަކުން މަޝްވަރާތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެދިއްޖެ

މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަޝީދަށް ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތް

ޗާންދަނީ މަގު ފިހާރައެއްގައި މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ކަސްޓަމްސް ގެ އަހަރީ ދުވަހާގުޅުވައިގެން ބަނދަރުމަތި ސާފުކޮށްފި

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިނިވަން 50 ހުގެ ފަންނުވެރިންގެ ހަވީރު މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ

މާލޭގެ 3 މަގެއް ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ސްކީމަށް އަނީތާ ތަޢުރީފްކޮށްފި

ރ. ވަންދޫ ސަރަޙައްދީ ކުނިކޮށި ޖުލައި މަހު އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށަނީ

ކިހާދޫ ބަނދަތުގެ އެއްގަމު ތޮށި ވެއްޓުމާ ގާތައް - ކައުންސިލް

އެމްޓީޑީސީއިން 5.9 މިލިއަން ޑޮލަރު މީރާއަށް ދައްކައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21