މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ފެރީއިން ދަތުރުކުރި 65 މީހަކު މާލެ ގެނެސްފި

ލެޑް ގާޑްންގައި ހުރި 9 ގަހެއް ވައްޓާލާ އެތަނަށް ގެއްލުންދީފި

އޮސްޓްރިއާ ހުރަސްކޮށް ޖަރުމަނަށް ދާ ސޫރިޔާ ރެފިއުޖީން އިތުރުވަނީ

ޔަމަނުގެ ހަތިޔާރު ގުދަނަކަށް ހަމަލާދޭތަން ދައްކުވާދޭ ވީޑިއޯއެއް

ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުން ޓިމޯރ ލެސްޓްގައި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޮޓޯގްރަފަރ އޮފް ދަ އިޔާ ހޮވަނީ

ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާ ޒާތުގެ ބަނގުރާގެ ބާވަތްތައް އަތުލައިގެންފި

ހުއްދަ އޮވެގެން ނޫނީ ދީނީ ދަރުސް ނުދެވޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައި

އޭއައިބީޑީގެ ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ޕީއެސްއެމުން ހުށައެޅުން

1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިނިވަން 50ގެ ދަރުބާރަށް ދައުވަތު

މިނިވަން 50 ފާހަގަކުރާނީ އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި - އިބޫ

2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް

ފޮގް މެޝިން ނެތް ރައްތަކަށް ފޮގް މެޝިން ފޮނުވައިފި

މިނިވަން ކަމުގެ ގަލަމުގެ ނަމޫނާއެއް ނެރެފި

99 އަހަރަށްފަހު ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތަށި ޗިލީ ހޯދައިފި

ރިޕޯޓް: ރާއްޖެ ސީމެގް އެޖެންޑާގައި ހިމެނުން

ށ. ފުނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ލިބިއްޖެ

ޑެންގީ އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އެހީދެނީ

ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕޭނެއް މުޅިރާއްޖޭގައި

ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޑެންގީއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސާފުކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21