އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3350 ލިޔުން

ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތަށް އައްޑޫ ސިޓީން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

ރަސްފަންނުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

3 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ދެވަނަ ފޭސްގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަން ފަށަނީ

ކުނި ނައްތާލުމަށް 120 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ފަށަނީ

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް 486 މިލިއަން ރުފިޔާ!!

"ބްރީތު ލައިފް"ގެ ނަމުގައި ފިޓްނެސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ފަށަނީ!

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ފަށަނީ

އިންޖީނުގެތަކުގައި ކެލިބްރޭޓިންގ ސިސްޓަމްތަކެއް ބަހައްޓަނީ

ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އިމާމުން ހޯދަނީ

ހައިވޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރަށް ނިންމަނީ

އިންސިނެރޭޓަރ ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންދޭ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ތިލަފުށީގައި ކްލިނިކް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރޯދަމަސް ނިމުމާއެކު ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އަލިފުއްޓަަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް މިއަދު ގެންދަނީ

މާމިގިލީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަނދަރެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

އަލިފުއްޓަށް ގެންދިޔަ ޖަނަރޭޓަރ ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި

އަލިފުށީގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިއްޖެ- ފެނަކަ