އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

ޓިވެޓްގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސެމިނާއެއް ފަށައިފި

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ޢާއްމުކޮށް އެންމެނަށް، އެޗްވަންއެންވަންގެ ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

"މައިނާ ހޯޕް" ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ޞިއްޙީ ތަމްރީނުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ދިރާސާތައް އިތުރުވެއްޖެ

އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން އެތެރެކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި

6 ރަށެއްގެ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރޑީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ތަޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ހުޅުވި ފުލޫ ކްލިނިކް ބަންދުކޮށްފި

ޤުރުއާން ޓީޗަރުންނަށް ޑިގްރީ ފެންވަރު ތަމްރީނުދޭން ފަށްޓަވައިފި

"އާރތް އަވަރ"ގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައިފި

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބަޔާއި ޙާފިޡުކަމުގެ ބައި ނިންމާލައިފި

ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި 180 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވައިފި

އޮފީސް ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްފި

މާދަމާވެސް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާނެ

ޕީޕީއެމް އިން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފި

އެމްއެންޔޫއިން އެޑިތް ކޯވަން ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު މަސައްކަތްކުރަނީ

އަމީން ދީދީ އެވޯޑް މަލާކްއަށް ލިބިއްޖެ

ޑިޒާރސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބައްދަލުވުމެއް ފަށްޓަވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ކާމިޔާބު - މިނިސްޓްރީ

އާކުގެ އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި 4 ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12