ނަދީމާ ޙަސަން

70 ލިޔުން

ކެލާ ސްޕަރލީގް 2019 ޗެންޕިއަންކަން ކެލާގެ ފެނަކަ ހޯދައިފި

މުރައިދޫގައި ކުޅިވަރު އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވައިފި

އެލަޔަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019 ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމްތައް ދަތުރު ކޮށްފި

މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ކެލާ ސުޕަރ ލީގް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށަައިފި

އުތުރުގެ 2 ރަށެއްގައި އިމާރަތް ކުރާ 2 އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މައުރަޒުން ހއ. އަތޮޅަށް އުފާވެރި ވަނަތަކެއް

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ މޮޅަދޫގައި ހިންގައިފި

ފިއްލަދޫ ހޮލިޑޭ ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އިހަވަންދޫ ބީއެމްއެލް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުލުހުން ހޯދައިފި

ކުށުގެ ވެށިން ކުދިން ދުރުހެލިކުރުމަށް ތުރާކުނާއި ހޯރަފުށީގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ 50 ޓަނަށް އިތުރުކޮށްފި

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ހއ އަތޮޅުން ޅ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ކެލާ ހުރިހާ މުވައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ސުކޫލަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

ވަށަފަރުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދުވަސްވީ މީހަކު އޮޔާދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ހއ. ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހީމު ސުކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޒަލްހާ ޒާހިރު

ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަކީ އަމާޒެއް: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހއ އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި ސާފު ކުރުމުގެ ޕަރޮގަރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

« 1 2 3 4