އަތޫފް އާތިފް

125 ލިޔުން

ކުލަބުތަކުގެ ތާއިދު ނެތްނަމަ މަޤާމުގައި ދެމި ނުހުންނާނަން: ބައްސާމް

ހަނި ގޮތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ކުވެއިތު ފައިނަލަށް

ނަމުން ހައި ޕްރޮފައިލް، ނަތީޖާ ސުމެއް!

ކޯޗު ޕްރެސް ދޫކޮށްދިޔަ މައްސަލަ އެފްއޭއެމުން ބަލާނެ: ޝިބާއު

މެޗުން ބަލިވުމުން ކޯޗު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ދޫކޮށް ގޮސްފި، އިސްތިއުފާ ދެނީބާ؟

20 އަހަރު ފަހުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ޕާކިސްތާން އަތުން މޮޅުވިޔަސް ކުވެއިތު ކޯޗުގެ އޮތީ ޝަކުވާއެއް

ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް ކުވެއިތު ސެމީއާ ގާތަށް

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ލުބުނާން މުބާރާތް ފެށީ މޮޅަކުން

ހާލަތާ މެދު ޕާކިސްތާން ނުވިސްނާ، މަސައްކަތްކުރާނީ ނަތީޖާ ނެރެން: ފިލިޕް

މެޗު ގެއްލުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެދުނު ގޯސްތަކުން: އަލްބާޓޯ

ޗެތުރީގެ ހެޓްރިކާއެކު ޕާކިސްތާން އަތުން އިންޑިއާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ކުވެއިތުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވޮލީގެ ތިން މުބާރަތަކަށް ނުވަ މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވި

ޤައުމީ ފުޓްސަލް ލީގު ޖުލައި މަހު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އެފްއޭއެމަށް މި އަހަރު 85 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޤައުމީ ޓީމުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

އޭޝިއަން ސަރފިން މުބާރާތް ޖުލައި މަހު ތުލުސްދޫގައި

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަކީ ދީމާ އާއި އަޒްނީން

« 1 2 3 4 5 6 7