އަތޫފް އާތިފް

125 ލިޔުން

އިންގިލާބީ ބަދަލެއް، އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ތަފާތުނުކޮށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާނެ: މަޚްލޫފް

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް: އީގަލްސް ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ފައިނަލަށް

ކޯޗު ވިނީޝިއުސްގެ ޚާއްސަ އަމާޒެއް ޝަމާއިލަށް

ޓީޓީ ތަރި ދީމާގެ އަމާޒު މުއީނާގެ ރިކޯޑު މުގުރާލުމަށް

ކުޑަކާއްޓޭ އާއި އެޑަމާއަށް ތާރީޚީ ރަން މެޑެއްޔެއް

ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕެއާ ބަލިކޮށް ކުޑަކާއްޓޭ އާއި އެޑަމާގެ ޕެއާ ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީގައި ފްރާންސް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާއިން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ތަށި އުުފުލާލައިފި

މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފަބްރީޒިއޯއާއެކު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންގެ ޚާއްސަ މެޗެއް

ރާމޯސްގެ ހެޓްރިކާއެކު ސްވިޓްޒަލަންޑް ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް ކުއާޓާއަށް

ފަސޭހަކަމާއެކު ސެނެގާލް ބަލިކޮށް އިންގްލަންޑް ކުއާޓާއަށް

ޖިރޫޑުގެ ރިކޯޑާއެކު ޕޯލަންޑް ބަލިކޮށް ފްރާންސް ކުއާޓާއަށް

މެސީގެ 1000 ވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާއަށް

އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ދެވަނަ ބުރަށް، ދެވަނަ ޓީމަކަށް ޕޯލަންޑް

ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ފްރާންސް

ރޮނާލްޑޯ ރިކޯޑު ހެދި މެޗުން ޕޯޗުގަލަށް ހަނި މޮޅެއް

ކޮސްޓަ ރީކާ ކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ލަނޑު ގޯންޏެއް

ޖިރޫޑުގެ ރިކޯޑާއެކު ޗެމްޕިއަން ފްރާންސްއަށް މޮޅެއް

ސައުދީން އާޖެންޓީނާގެ މޮޅުވުމުގެ ރިކޯޑު ނިމުމަކަށް ގެނަސްފި

އީރާން އަތުން އިންގްލަންޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ގަތަރު ބަލިކޮށް އެކުއެޑޯއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

1 2 3 4 5 6 7