އަތޫފް އާތިފް

125 ލިޔުން

ކުލަބު ވޮލީބޯލް އާއި ވޮލީބޯލް ޔޫތު ނިއު ޖެނެރޭޝަނަށް މޮޅެއް

ނިއުގެ ޗެއާމަނަކަށް ވާސިފް އިންތިޚާބުވެއްޖެ

ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިހަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ވިކްޓަރީން ދަރަނި ދައްކައިފި، ކޯޗު ޕަކީރު އަލީ އާއެކު ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަނީ

ހިންމަފުއްޓާއި ސިފައިންނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

މާޒިޔާ ބަލިކޮށް އޭޓީކޭ ދެވަނަ ބުރަށް

ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އޮއްފު އެފްސީ ފައިނަލް ބުރަށް

އޭޓީކޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރުވެސް މާޒިޔާގެ ސްޓައިލަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ޖެސިކް

ރޭސިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި "ޗަރުކޭސް" ގެ އެއްވަނައަށް އަޝްފާގް

މާޒިޔާއިން ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ހިތްވަރުކުރާނަން: ޖެސިކް

އޮއްފު އެފްސީ ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ފައިނަލް ބުރަށް

ގޯކުލަމް ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

އޮއްފު އެފްސީ އާއި ވެމްކޯއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި

ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޓީމުގެ ރޫހު ރަނގަޅު: ޖެސިކް

މެޗުން ބަލިވީ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުމުން: ޖެސިކް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންއަށް ގައުމީ ޓީމުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

މުލީކޮޅު ރާޅުގަނޑުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަންމަޑޭއަށް

މާޒިޔާ އަތުން ބަޝުންދަރާއަށް ހަނި މޮޅެއް

އައު ބަދަލުތަކާއެކު ފައިދާކުރާނީ ގައުމީ ޓީމަށް: ކާއްޓޭ

1 2 3 4 5 6 7