މުޙައްމަދު ނައުރިފް

211 ލިޔުން

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަނިފަރު ފަތުރުވެރިންނަށާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި 2 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: ތުޅާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ފުނަދުއާއި އޭދަފުށީގެ، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހުޅުވައިފި

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ހަދަން ފަށައިފި

ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އަމުރު ނިސްބަތް ވަނީ ރިޒްކުންފުންޏަކަށް ނޫން: ވަކީލު

ސޮނޭވާފުށިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެއްޖެ

ސޮނެވާފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށީގެ ގިނަމަގުތައް ތާރުފަށަލަ އަޅާ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފި

ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ބ.އަތޮޅުގައި ތިބި 79 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

އޭދަފުށީގައި އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދުމަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި ހެދި ކޯވިޑް ސެންޓަރގެ އިންސްޕެކްޝަން ނިމި ޓެސްޓް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

ކޯވިޑްއާ ގުޅިގެން ހަނިފަރުބޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވާނެ

އޭދަފުށީގައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮވިޑް މަރުކަޒުން މިމަހު ހިދުމަތް ދެނީ

ބ. އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގެ ދުވާރު ފުޅާކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކޯވިޑް19 - އޭދަފުށިން 70 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އާއްމު ވިޔަފާރިތައް އޭދަފުށީގައި ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށިން ގެބުނު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ، ކުއްޖާގެ ޙާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް 19 އަށް ބ. އަތޮޅުގެ އާންމުނާ ރިސޯޓްތައް ހޭލުން ތެރިކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11