ފަތުޙުﷲ ޔާމީން ސަޢީދު

82 ލިޔުން

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް: އެފްސީ ދަޑުކޮޑިއަންސް 12 ލަނޑުޖަހައިގެން މޮޅުވެއްޖެ

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް: އައުޓްރިއްގާ ބަލިކޮށް ތިނަދޫ ޕޮލިހަށް މޮޅެއް

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް: ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗުން އައުޓްރިއްގާ އަތުން އޯއޭ ބަލިވެއްޖެ

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް: އަސްދާން ސްޕޯޓްސް ލަދުގަންނަވާލައި، ޑީއެފްސީއިން ފަސޭހަ މޮޅެއް

އެފްސީ އަމާރީ އާ ވާދަކޮށް މަސެއްރާ ޓީމްއިން ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ބީބީއެފްސީ އިން ޑެސްޕަރާޑޯގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ބެލެހެއްޓުން ތިނަދޫ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަނީ

ޔޫތް މިނިސްޓަރ މަޙުލޫފް ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

އަތޮޅުތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ސީޕީ ހަމީދު

ތިނަދޫ އާ ފެންޕްލާންޓުން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދެވޭނެ - ފެނަކަ

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެންމެ ބޮޑު ގޭސް ޕްލާންޓު ތިނަދޫގައި

ތިނަދޫ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފީރޯޒް ހައުސް ހޯދައިފި

ގދ.ތިނަދޫއިން ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އަލުން އާންމުކޮށްފި

ވޯޓު ލުމަށްފަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަޑުނުކުރައްވާ - އީސީއެމް

ޓީބީއަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފި

ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ކަނބަލުންނަށް ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ގޮތް ދަސްކޮށްދީފި

އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ސެން ކްލާހުގެ ކުދިން ތައްޔާރުކުރާ ތަކެތި ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކޭނެގޮތް ހަދައިފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5