ފަތުޙުﷲ ޔާމީން ސަޢީދު

99 ލިޔުން

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިފްކޯއަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނަން - ރައީސް

22ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް ނިންމާލައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ނިމޭނެ

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރު

3000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ބައިން ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރުން ކުރި ހޯދައިފި

އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫގެ އިންޖީނުގެއަށް ލޯޑުބޮޑުވެ ކަރަންޓު ކެނޑެނީ

800 މީޓަރު ދުވުމުގެ ބައިން ގިނަ ވަނަތަކެއް ގދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް: ހަލާކުވި ޓެންޓުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހި، އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ޓެންޓުތައް ހަލާކުވެއްޖެ

100 މީޓަރު ދުވުމުގައި އައްޑޫ ދަރިވަރުން ކުރި ހޯދައިފި

ދަރިވަރުންނާއެކު އިމާމުވެ މެންދުރު ނަމާދުގައި މިނިސްޓަރ އިމްރާން

29 ސްކޫލާއެކު 22 ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް ތިނަދޫގައި ފަށައިފި

އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ސްކޫލުތަކުން ތިނަދޫއަށް އަންނަން ފަށައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ތިނަދޫއިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ތިނަދޫ ކައުންސިލު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަސެއްރާއިން ހޯދައިފި

ޑީއެފްސީ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، އަކުއާ ޕެރެޑައިސް ފައިނަލަށް

އެފްސީ ދަޑުކޮޑިއަންސް ބަލިކޮށް މަސެއްރާ ފައިނަލަށް

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް: އެފްސީ ދަޑުކޮޑިއަންސް 12 ލަނޑުޖަހައިގެން މޮޅުވެއްޖެ

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް: އައުޓްރިއްގާ ބަލިކޮށް ތިނަދޫ ޕޮލިހަށް މޮޅެއް

ތިނަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް: ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗުން އައުޓްރިއްގާ އަތުން އޯއޭ ބަލިވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5