ރާއިފް ޔޫސުފް

565 ލިޔުން

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

މާނޭ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

13 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ވާޑީގެ ހެޓްރިކާއެކު ސިޓީގެ މައްޗަށް ލެސްޓާ ކުރި ހޯދައިފި

ކޫމަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާއަށް މޮޅެއް

ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑުން ޔުވެންޓަސް ރޯމާ އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސުއަރޭޒްގެ ދެ ލަނޑާއެކު އެތުލެޓިކޯއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ހޮފެންހައިމުން ބަޔާން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުން ގެނެސްފި

ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ސޮއިކޮށްފި

ވެސްޓް ހޭމް އާއި ވުލްވްސް ކުޅޭ މެޗު މޮއިސް މެނޭޖުކުރާނީ ގޭގައި ހުރެގެން

އިންޓަ މިލާން ދޫކޮށް ޑިއޭގޯ ގޮޑިން ކަލިއާރީއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ލޯނު އުސޫލުން މޮރާޓާ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް

މާނޭގެ 2 ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލުން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ޕިރްލޯގެ ކޯޗު ކަމުގެ ދަށުން ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ލިވަޕޫލަށް ސޮއިކޮށްފި

ޝާލްކޭ ކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކުން 8 ލަނޑު ޖަހައިފި

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގައި ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޑަބްލިއުއެސްއޭ ކުޅުދުއްފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބެޓެލް ޑޯއާއި ޝޯޓް ކަޓްސް ހޯދައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28 29