ރާއިފް ޔޫސުފް

469 ލިޔުން

10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ ޓީސީއިން ފަހަތުން އަރައި ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށްފި

ވިލިމާލޭ ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ފައިދާ ކުރާނެ: ބައްސާމް

ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ތަފާތު ކުޑަކުރަން: މުހައްމަދު އާދަމް

ވިލިމާލޭގައި އަޅާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ޓީސީއާއި ހަވާލުވީ ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި: ޝާޒްލީ

ދެން އޮންނަ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަމާޒަކީ ރަން މެޑަލް ހޯދުން: ޝިއުރާ

ޓީމްގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯދޭނެ: ރިޝްމާ

މި ކާމިޔާބަކީ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ: ސުޕުން

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ޤައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް: ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

ފިރިހެން ބާސްކެޓް ޓީމުގެ ކުރިމަގު އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް: ކޯޗު

ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުން ލިބުނު އުފާވެރިކަން ބުނެދޭންވެސް ނޭނގޭ: ކޯޗު ސުޕުން

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ ފިރިހެނުންގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ބާސްކެޓް ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ބަހަނާ ދެއްކީ ނަތީޖާއިން ރެކިގަންނާކަށް ނޫން: ސެގާޓް

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ސެގާޓް ވަކިކޮށްފި

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް: ޤައުމީ ފިރިހެން ކްރިކެޓް ޓީމު ކުޅުނު 3 ވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އަންހެނުންގެ ރިލޭ ޓީމުން ޤައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ވަރުގަދަ އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެއަށް ނާކާމިޔާބު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24