ރާއިފް ޔޫސުފް

302 ލިޔުން

ބޮޑީ ބިލްޑިންގގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

13 އަހަރުން އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ޣާޒީ ސްކޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ އެންމެ ފަހު ސިކުންތާ ޖެހެންދެން މަސައްކަތްކުރުމުން - ކޯޗު

ޗެލްސީއަށް ބާންލީ ކައިރިން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ

އާސެނަލްއަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ

ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11އަށް އަރަން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ

މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ހަމަޖައްސައިފި

ކަސްޓަމްސް ދިރާގު އަދި އެޗްޑީސީ ދެވަނަ ބުރަށް

ވުމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެ

އާސެނަލްއާއި ޗެލްސީވެސް ޔޫރޮޕާ ލީގްގެ ސެމީއަށް

އެފްއޭއެމްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯލް ލިމިޑެޓް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް

ލިވަޕޫލް ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށް - ތާރީހު ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް

ބާސެލޯނާގެ ފެންވަރަށް ތައުރީފު ކުރަން ޖެހޭ - މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް

މާނޭ ލިވަޕޫލްގައި މަޑުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

އާސަންދަ ބަލިކޮށް މޯލްޑިވިއަންސްއިން ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު އައުކޮށްފި

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ޔުނައިޓެޑް ބީއެމްއެލްއިން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ސިވިލްކޯޓުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ކްރިސްޓަލް މެލަސްގެ މެޗުގައި ސްޓާލިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ގާޑިއޯލާ ތަޢުރީފް ކޮށްފި

ޗެލްސީ މެޗުން ލިބުނު ތިންޕޮއިންޓަކީ ލީގު ހޯދަން ލިބުނު މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް - ކްލޮޕް

ޑުސެލްޑޯފް ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކް އަލުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16