ރާއިފް ޔޫސުފް

486 ލިޔުން

ޔޫރޮޕާ ލީގު: ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަރ އަށް

އެތުލެޓިކޯއިން 2 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ނަޕޯލީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ފަސޭހަކަމާއެކު ޗެލްސީގެ ބަލިކޮށް ބަޔާން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން ސާރީ ވަކިކޮށްފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަޓުވާލުމަށްފަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުއާޓާއަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އަވޭ ގޯލުން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ލިޔޯން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ގޯލްކީޕަރ ކަސިޔަސް ރަސްމީކޮށް ރިޓަޔާކޮށްފި

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް އެތުލެޓިކްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީގެ މަގާމަށް މުންތަގިމް

މާޒިޔާގެ ޖިމް ޕާޓްނަރަކަށް ބޮޑީޓެކް ހަމަޖައްސައިފި

ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކާއެކު ތޮލާލް

އެމްބާޕޭއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ނުކުޅެވޭނެ

ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

އަމާޒަކީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް މިހާތަނަށް ހޯދާފައިނުވާވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން

މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް ނިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށްފަހު އާސެނަލް ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވިފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަަމަ މެޗުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ

ގެޓާފޭ ބަލިކޮށް ރެއާލްއިން މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

ބައްސާމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަމަށް އިޢުލާންކުރުން - ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 25