އާމިނަތު ޝަމާ ޢަބްދުﷲ

180 ލިޔުން

ބޭރުމަތި ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް މިލްކުކޮށްފި

މާލެއިން ބޭރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުކުޅުވަޅު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ޕީސީބީ ކެމިކަލް އެކުލެވޭ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ނައްތާލުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ އުރީދޫގެ ކަލަރ ރަން، ޖޫން 28ހަށް ފަސްވެއްޖެ

ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފި

ގަމުން ކޮޗިނަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފުލުހުން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އަމާން ވެށީގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފަހު ޖާގަ ފްރެންޑްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި

މާކަރީ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޔަންގްވަންސް ގޯދިޔާ ކަޕުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފި

ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ދިން ކަދުރުތައް އައްޑޫސިޓީގައި މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި

ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ- ފެނަކަ

އައްޑޫސީޓީ ފޭދޫގައި އިމާރާތްކުރި "މަސްޖިދުލް ކައުސަރު" ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިމިގްރޭޝަނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އެސްއެމްޓީ ގޯދިއްޔަ ކަޕުން ކަޓައިފި

ބޮޑު ތަފާތަކުން އަފިރިން ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޔަންގްވަންސް ހޯދައިފި

އައްޑޫ ކައުންސިލުން އެޗްއާރްއެޗަށާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކައް 16 އޭސީ ހަދިޔާކުރަނީ

ސްކަވެންޖާސް ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް ފްރެންޑްސް ކްލަބް!

އެފްސީ ޒިޔާރަފަންނަ ބަލިކޮށް ޒިލޯން ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި

އެއިމްސް ކްލިނިކްގެ ޓެލެމެޑިސިން ޙިދްމަތްދޭން ފަށައިފި

އެފްސީ ޒިޔާރަތްފަންނަ ބަލިކޮށް އެފްސީ އަފިރިން މެޗު ކާމިޔާބްކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9