ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

ސަބްމެރިން ކޭބަލް ޖޫންމަހު ރާއްޖެއަށް؛ ޚިދުމަތް ފަށަނީ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު

ޗައިނާގެ އީސްޓަން އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން 76 ހާސް މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ބޭރުކުރި

1600އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންނާއެކު ބިޔަ ކުރޫޒްލައިނަރއެއް މާލެއަށް!

ޑިސެންބަރުމަހު ގްރީން ފަންޑުން 56 މަޝްރޫޢަކަށް 129.6 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިރުހާއި ކަރާ ހައްދަން ކަނޑޫދޫއާއި ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިން އަވަދިނެތި

ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ %24 އިތުރު

ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ ބޮޑު ފްލޯޓިންގ ސޯލާ ޕާކު ތާޖު އެގްޒޯޓިކާގައި

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ޑިޖިޓަލް ކުރަނީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކެނޑުމަކަށް

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާޢަތްތަކަށް ކުރިއެރުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 404.21 މިލިއަން

ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ އެނދާއިއެކު އައްޑޫއަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް

1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއާއެކު އެސްޓީއޯ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

މާލޭ މީހުންނަށް ގޯތި ދޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ފަށާ، އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓް ހިންގަން ރިއޯލޯގެ ޝައުގުވެރިކަން

ރޯދަމަހު ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުން އެމްޕީއެލަށް އައު 4 އުޅަނދު

1250 ފަތުރުވެރިނާއިއެކު 2 ކްރޫޒަލައިނާއެއް އައްޑޫއަށް

އެސްޓީއޯގެ މި ފިހާރާގައި ސޭލްސްމަނެއް ކޭޝިއަރެއް ނުހުންނާނެ

މޫސުން އަލިވާން ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10