އިސްމާއިލް އަޒްމީން

704 ލިޔުން

މޮރީޝަސް ބެޑްމިންޓަން ސީރީސްގެ ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް ނަބީހާއާއި ނަބާހާ ހޯދައިފި

މޮރީޝަސް މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސީޑް ބަލިކޮށް ނަބާހާއާއި ނަބީހާ ސެމީ ފައިނަލަށް!

މޮރީޝަސް މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ޕެއަރތައް ޖާގަ ހޯދައިފި

އަންހެން ސިންގަލްސްގެ ދެވަނަ ބުރުން ނީލާ އާއި ނަބާހާ ޖާގަ ހޯދައިފި

ރަފާ އަނިޔާއަށްފަހު ޤައުމީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ އެޑެން ހަޒާޑް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައްކާލައިފި

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް މިވަގުތު ގެނައުން އެންމެ ރަނގަޅީ ލަމްޕާޑް - ޑްރޮގްބާ

އާޖެންޓީނާ އާއިއެކު މެސީއަށް ކާމިޔާބު ނުލިބެނީ ނަސީބުދެރަކަމުންކަމަށް - ރޮބާޓޯ ކާލޯސް

ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ އެއްވަނަ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ މެލޭޝިޔާގެ ލީ ޗޮންގ ވެއި ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

2020ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ޤަތަރާއި އޮސްޓްރެލިޔާއަށް ފުރުސަތުދޭން ނިންމައިފި

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އިންޑިއާގެ މެޗުން ދެޓީމް ޕޮއިންޓަކުން ވުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލެވުނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެގެން - ފައްރާހު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ އެތްލީޓަކަށް މެސީ

ނިލަންދޫގެ ކޯޗަކަށް ފެސްކޯ ހަމަޖައްސައިފި

ސާފްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ދަ ގްރާންޑޭއަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިއުގެ ކުރީގެ އިސްވެރިން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޭޝިޔާ ހޯޕްސްއިން ރިހި މެޑަލް ހޯދި ދިމާއާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސަރަހައްދީ ގައުމްތަކުން ކިޔެވުމަށް ވުރެއް ޓީޓީ ކުޅެން އިސްކަންދޭ - ޝިއުރީ

ޖަރުމަނު ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ނޯޔާ ކުޅޭނެ - ނިކޯ ކޮވަކް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35 36