އަހުމަދު މައިމޫން

442 ލިޔުން

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްފި

އައިޑަލް ބައެއް ސްޕޮންސަރުންނާއި ޕާރޓްނަރުންނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފި

ކްލަބްފަރު ހިންގި ސަރަޙައްދު ޕިކްނިކް އައިލެންޑަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ

ދެކުނުގެ ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެހީދީފި

ކުނި އުފުލުމަށް ބަނދެފައިވާ ކޮޅުވެއްޓިތައް އަންނަމަހު ގެންނަނީ

މެލޭޝިޔާއިން ރާއްޖެއަށް 500 ސްކޮލަރޝިޕް ހަދިޔާކޮށްފި

ކެލާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފަށައިފި

ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް %77އަށް

ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށްވުރެ އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން މާ ބޮޑު

ހައިކޯޓާއި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކޮށްފި

ސިފައިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން ކުރެވެނީ ޤައުމު އަމާންވުމުން

ނަޖިސް ހަރުލާފައި ހުންނަ ބިސް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގަ ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ސަރވޭ ކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މަގުތަކުން 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި

ފިފްތް ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

1500 ޔުނިޓް ނިންމާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރަފުގައި ޚާއްސަ ހަވީރެއް

ޖީ.ސީ ފަންޑުގެ އެހީގައި 4 ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 23