އުއްމު ކުލްޘޫމް އިބްރާހީމް

255 ލިޔުން

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަނޑުތެލަގަ އެރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ވިއްސާރާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް މިދަނީ ބަލަމުން: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ކުޅުދުއްފުށީގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ހަދަމުންދާ ބައެއް ޓެސްޓްތައް މެދުކެނޑިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުރަމަތީ ކެންސަރ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

1

ނޮޅިވަރަމުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަތުގެ ކުލިނިކްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަފުތަރުނުކޮށް ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ހޯމް ކަރަންޓީނަށް 41 މީހަކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހިނގައްޖެ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޚާއްޞަ ޓީމުތަކެއް ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ކުޅުދުށްފުށި ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދިޔަ ބިދޭސީންތަކެއް މާލެ ފުރުވަލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު އޯވަރީ ސިސްޓެއް ނަގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހަދާ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޯވިޑާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލި އަމާޒު ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހދ ފިނޭގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މާލެއާއި އިތުރު 25 ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަދީފި

ވިއްސާރަ : ނިކަގަހެއް ވެއްޓި ފިނޭ ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓު ހައުސް ހަލާކުވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13