ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން

1179 ލިޔުން

ބޭލް އާއި ހަމޭސް ގަންނާނެ ބަޔަކުނެތް

މެސީ ދޫކޮށްލުމަކީ ހައްލެއްނޫން: ރޮނާލްޑޯ

ކާމިޔާބު ހޯދޭނީ ކުޅުންތެރިން ހިތްހަމަޖެހިގެންތިބެގެން: ކޫމަން

ތިއާގޯ ސިލްވާ ޗެލްސީ އަށް ގެންދަނީ

ޕީކޭ އަށް ފުލަމް، ސުއަރޭޒަށް އަޔެކްސް، ރަކިޓިޗަށް ޔުނައިޓެޑުން ބިޑްކުރަނީ

ބާސާ އަލުން އެކުލަވާލުމުގައި ދޫކޮށްނުލާނެ ސީނިއާ ހަތް ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލިފައިން މެޗުތަށް އަންނަ ޖެނުއަރީމަހަށް ފަސްކޮށްފި

ކީޕަރު ޖޯ ހާޓް ޓޮޓެންހަމަށް

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކީ ކޫމަން: ބާޓޮމެއު

ޔޫރޮޕާ ލީގު: އިންޓަ މިލާން ފައިނަލަށް

އެމްބާޕޭ ފިޓްވެއްޖެ، ނޭމާ އަކީ ލީޑަރެއް: ޓުޗެލް

ސިލްވާ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށް ސޮއިކޮށްފި

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ކޫމަން އަށް ދެނީ

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ސެޓިއެން ވަކިކޮށްފި

ބާސެލޯނާގެ އެމަޖެންސީ ބޯޑު މީޓިންއެއް ބާއްވަނީ

ލިއޯންއާ ދެކޮޅަށް އަގުއެރޯ އަށް ނުކުޅެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ބޭނުން: ޕީކޭ

ޗެލްސީ ދޫކޮށް ވިލިއަން އާސެނަލް އަށް

ކޮލިފައިން މެޗުތައް ފަސްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރަނގަޅެއް: ޗައިނާ

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އާ ކުޅުންތެރިން ނުގަންނާނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބުނެފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59