ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން

1147 ލިޔުން

މި ސީޒަނުގެ ކާމިޔާބީއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ޒިދާން

ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އަހަރެން، މައާފަށް އެދެން: ރަފައެލް ވަރާން

ނަޕޯލީ މެޗަކީ އޭނާގެ ފަހު މެޗަށް ވާން ނޭދެން: ސެޓިއެން

ރެއާލްގެ ސްކޮޑުން ބޭލް އާއި ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ބާކީކޮށްފި

ވެލެންސިއާ ދޫކޮށްލީ ކެޕްޓަންކަން ނުދިނުމުން: ފެރަން ޓޮރޭޒް

ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކު ނުވިއްކާނަން: ބާސެލޯނާ

ފުލަމް އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގަށް

ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށްވާނެ: ސޯލްޝެއާ

ޔުނައިޓެޑަށް ދިޔަނުދިނުމަށް ގްރީލިޝަށް ބޮޑު މުސާރައެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުކަން ޒިދާނަށް

ސަންޗޯ ގަތުމަށް ޔުނައިޓެޑަށް 7 ދުވަސް

ބެންޗިލްވެލް އާއި ރެގިއުލޮން އަށް ލަމްޕާޑް ފާރަލަނީ

ވިލިއަން އާއި ކުޓީނިއޯ ގެންދަން އާސެނަލް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ނޭމާ ނުގަނެވޭނެ: ބާސެލޯނާ

ބެންޒެމާ އަކީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވަޑް: ޕެރޭޒް

ޗެލްސީގެ ލޯ ޕޯޕަށް، ޔުނައިޓެޑުން ޝުމައިކަލް އަށް

އިބްރަހިމޮވިޗް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އޭސީ މިލާނުގައި

ޗެލްސީ އަށް ޕްރެޝަރު އެބައޮތް: ލަމްޕާޑު

ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ތަށި މުހިންމު: އާޓެޓާ

ބާޓޮމެއުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 57 58