އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1033 ލިޔުން

އިސްރާއީލުގެ ޢަމަލުތައް، ދިވެހި ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : "ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން، ޓްރީޓޮޕްގެ މަސައްކަތް މަދުވާނެ"

ކޯވިޑް-19 : ޖަލްބޫޓް މޯލްޑިވްސްއިން ފުލުހުންނަށް 5000 މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

"ސާމްޕަލް ނަގާ ޢަދަދު މަދެއްނުކުރަން"

ކޯވިޑް-19 : އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެކަނިވެސް 20،000 ވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް ޓެސްޓްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 20،000 މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި 360 މީހުން އަނބުރާ ރަށަށް

އަތޮޅުތެރޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްނަމަ ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ދެނެގަނެވޭނެ - އެންއީއޯސީ

މިމަހު ކުރީކޮޅު ކުރި ވިއްސާރައިގައި 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި - ސިފާ

ކޯވިޑް-19 : ބެލަރޫސްގައި ތިބި 48 ދިވެހިން ރާއްޖެ އައުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރެވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އޮރެންޖް އެލަރޓް ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ، ސަމާލުވޭ!

މިހާރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވިލިމާލެއިން މާލެއަށް އާދެވޭނެ

ކޯވިޑް-19 : "ކްރިޓިކަލް ފަރުވާ ދިނުމުގައި، ރާއްޖެއިން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވޭ"

ކޯވިޑް-19 : ބެލެރޫސްއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަނީ

"ފުރަބަންދު ލުއިކުރާނީ އެހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ ގިނަ މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެން"

ކޯވިޑް-19 : މެލޭރިޔާ ބޭސް ބޭނުންކުރުން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ 5000 ބިދޭސީން ކުރިއަށްއޮތް 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވާލަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 155އަށް

އައު ޢާއްމު ޙާލަތު : "ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާލާނީ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް އެކަނި"

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52