އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1171 ލިޔުން

މާލޭގައި ފަޅު އޮޑިފަހަރުންނާއި އަތޮޅުތަކުން އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގުން އިތުރުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

އަމީތާބު ރަނގަޅުވެ ގެއަށް، އަބީޝެކް އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި

ބުދަދުވަހު ނުފުރުނު ކުއްޖާ އަލުން ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ދިއްގަރު މަލާފަތް : އަދިވެސް އެންމެ އެވޭލާ ގޮތަށް

އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފި

"ސިޔާސީގޮތުން ތުހުމަތު ކުރެވުނަސް، ޗައިނާއާއެކު އޮތީ ޒަމާންވީ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް"

ބައިކް މޯލްޑިވްސް - ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ގޮވާލާ ޖަމިއްޔާއެއް

ފުރަބަންދުގައި ތިބިއިރު އެންމެ ގިނައިން ކެވުނީ ކޮންއެއްޗެއް

ކޯވިޑް-19: ކުރީ ސަފުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ބަލިޖެހުނު އަދަދު ރިކޯޑް އަދަދަކަށް

ކޯވިޑް-19 : ބަލިޖެހޭ ދިވެހިންގެ ނިސްބަތް އިންތިހާއަށް އިތުރުވެއްޖެ، ސަމާލުވޭ!

ޤައުމީ ދިދަ: ޤައުމިއްޔަތުގެ ރަމްޒު

މެދުފަންތީގެ އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގްތަކެއް ޢިމާރާތްކުރަން ބިން ދޫކުރަނީ

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްސަ ދަރެހެއް ބާއްވަނީ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ މަގާމަށް ނިޢުމަތު ޝަފީޤު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރާއި ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

ކޯވިޑް-19 : "އިތުރު ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށިއަސް އިތުރު ނުރައްކަލެއް ނެތް"

1

ކޯވިޑް-19 : "މުވައްޒަފުން އެންޓި-ބޮޑީ ޓެސްޓްހެދުމަކުން ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެ"

ކޯވިޑް-19 : އެމެރިކާއިން 150،000 ޑޮލަރުގެ ސަލާމަތީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59