އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1171 ލިޔުން

ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2400އަށް، ރަނގަޅުވި މީހުން މިއަދުވެސް %82ގައި

ފުރަބަންދުގައި ބިލް ދެއްކީ %30 މީހުން، ޖޫން މަހުގެ ބިލުން %40 ކަނޑާލަން ވަނީ ނިންމާފައި

މަބުރޫކާއި އެކު އެންއީއޯސީގެ ދަތުރު ނިންމާލީ އަމާންކޮށް

ގެވެށި އަނިޔާ އާއި އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ޤައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

ޖަމާއަތް މެދުކަނޑާލިތާ 104 ދުވަސް ފަހުން އަލުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީޤު ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަގޮތް ޕީޖީ ބައްލަވަނީ

ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޕީއެސްއެމް އާއި އައިޔޫއެމްއިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އޭޑީކޭއިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު 12 ދުވަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ހާދިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ 9 ސަރަހައްދެއްގައި ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

1

އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާހޯދުމަށް 28 ބަލިމީހަކު ފުރުވާލައިފި

"މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ތައްޔާރު"

ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް އިޢުލާންކުރަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހުން ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ސަފާރީން ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތުމުން ދޫކޮށްލައިފި

ކަސްޓަމްސްގެ އައު ވެރިޔާ، އެންމެ ތިރިން އެންމެ މައްޗަށް

1

ބޭރުން ކުލަ ފޮއްޓެއް، އެތެރެއިން އަލިފާން ފޮއްޓެއް

8

އިއްޔެ އެކަނިވެސް 500އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވައިފި

އޮޅުވާލައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މީހަކު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 58 59