ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުން އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް

ބ.އޭދަފުށީގައި އަނެއްކާވެސް ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކުރަނީ

އިތުރު 820 މީހަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ޖުމްލަ 241 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، މާލޭގެ އަދަދު 100އިން ދަށަށް

ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތައް ދަށްވުމުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: އިތުރު 777 މީހަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 224 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީ ކުރިއަށްއޮތް 3 ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ - މަބްރޫކް

ވައިރަހުގެ 6 ވައްތަރެއް ރާއްޖޭގައި، ބައެއް ވައްތަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 455 456